Du kan under vissa förutsättningar få sekretess på en skuld som ligger för indrivning hos Kronofogden. När en uppgift blir sekretessbelagd innebär det att uppgiften inte längre är offentlig och att Kronofogden inte lämnar ut uppgiften. Creditsafe beslutar aldrig om en uppgift ska sekretessbeläggas eller inte. Detta sker per automatik hos Kronofogden.

Skulden blir automatiskt sekretessmarkerad hos Kronofogden om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Att någon tidigare skuld inte registrerats de senaste två åren
  • Att du har betalat skuldbeloppet, inklusive ränta, eventuell dröjsmålsavgift och grundavgift, alternativt att målet har återkallats av fordringsägaren
  • Att du inte får någon ny skuld under de följande två åren efter det att en skuld sekretessbelagts

Observera att det inte går att ansöka om sekretess. Om man uppfyllt kriterierna för att få sekretess blir målet sekretessmarkerad när det blir avregistrerat. Målet blir avregistrerat när den avgjorts, vunnit laga kraft och inbetalda medel blir utbetalda.