För samtliga betalningsanmärkningar krävs att du har agerat i tid. För ansökan om betalningsföreläggande (juridisk person) ska du ha betalat eller bestritt innan ansökan gavs till Kronofogden. För utslag ska du ha betalat/bestridit före utslag har meddelats. För Tredskodom ska du ha betalat före tredskodom meddelats.


Observera att anmärkningen inte kan tas bort om du har betalat skulden efter att:

  • Ansökan inkom till Kronofogden
  • Kronofogden har meddelat om utslag
  • Tingsrätten har meddelat tredskodom