Om du inte är nöjd med ett beslut om rättelse som Creditsafe har tagit kan du vända dig till Datainspektionen, som är vår tillsynsmyndighet. Datainspektionen gör då en bedömning om ditt klagomål ska föranleda en särskild granskning.