• Kvitto på betalning: Det ska framgå vad betalningen avser och till vem betalningen är gjord
  • Dementi: Underlag från borgenär med kontaktuppgifter
  • Kopia på bestridan: Det ska framgå när bestridan gjordes, till vem samt orsak
  • Annat underlag: Redogörelse/underlag som kan styrka felaktigheten
  • Vid allmänt mål: Beslut om nedsättning till 0 kronor