Nej, inte enbart av den anledningen. Att uppgiften är undanröjd innebär endast att den inte kan verkställas, inte att den är felaktig. För att uppgiften ska tas bort ska det framgå av tingsrättens dom att du inte hade någon skuld till fordringsägaren när tredskodomen/utslaget meddelades eller att du inte var betalningsskyldig överhuvudtaget.

Vid förlikning ska det framgå av domen, även om det är ovanligt, att du inte varit betalningsskyldig när betalningsanmärkningen uppstod.