Vi använder oss av ett stort antal olika parametrar för att säkerställa kvaliteten i våra ratingmodeller. Creditsafe använder olika generiska scoremodeller beroende på juridisk form, där varje modell är anpassad för respektive bolags förutsättningar och riskbilder. Varje modell använder de parametrar med störst förklaringsvärde, det vill säga hur bra de kan förutspå insolvens.

Exempel på information:

  • Anmärkningar
  • Utmätningsförsök
  • Ålder på bolaget
  • Konsolideringsgrad
  • Kassalikviditet
  • Omsättning
  • Eget kapital
  • Styrelseinformation
  • Storleken på bolaget
  • F-skatt