För företag (juridiska personer):
En betalningsanmärkning för företag uppstår i ett tidigt skede, redan vid en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden.