Allmänna mål (skatter & avgifter till det offentliga): Registreras dagligen


Enskilda mål (skulder till privata fordringsägare): Registreras en gång i veckan